ODOLEJOVAČ
PN 32

Připojovací a stavební rozměry

DN

D

D1

d

d1

L

L1

L2

kg

32

108

155

M 20 x 1,5

G 5/4

380

120

165

9,75


Použití
U kompresorových stanic a v tlakovzdušných zařízeních rozvoden, kde samočinně zbavuje vzduch od vody a oleje. Je určen pro:

Teplota [°C]

Tlak [MPa]

60

3. 2

Po dohodě s výrobcem jej lze použít i pro jiná neagresivní média.

Materiál
odolejovač - ocel

Zkoušení
Zkoušení podle ČSN 13 3060.

Montáž
Odolejovač lze montovat pouze ve svislé poloze.

Připojení
Nátrubkové s trubkovým válcovým závitem.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku: - jmenovitý tlak (PN)
- provozní médium
- skutečná max. provozní teplota média [°C]
- skutečný max. provozní přetlak [MPa]

KL AVL 313.001.00
05/1999