C 85370
KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ K ODKAPNICI
PN 25

Připojovací a stavební rozměry

DN

D

d1

d2

L

V

S

kg

4

M 20 x 1,5

M 14 x 1,5

8

70

67

27

0,07


Použití
Jako vypouštěcí armatura nahromaděné kapaliny z odkapnice, pro:

Teplota [°C]

Tlak [MPa]

120

2,5

 

Materiál

 

těleso

mosaz

kužel

mosaz

rukojeť

plast

převlečná matice

ocel


Zkoušení.
Zkoušení podle ČSN 13 3060, odst. 2.

Ovládání
Ruční.

Montáž
V libovolné poloze.

Připojení
Na vstupu čepem. Připojovací a stavební rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku: - jmenovitý tlak (PN)
- provozní médium
- skutečná max. provozní teplota média [°C]
 - skutečný max. provozní přetlak [MPa]

KL AVL 313.000.01
05/1999