ODKAPNICE SE ŠROUBENÍM NEPÁJENÝM
PN 25

Připojovací a stavební rozměry

DN

D

d

L

L1

l2

kg

40

133

45

380

260

60

10


Použití
Používá se u kompresorových stanic a tlakovzdušných zařízeních rozvoden, kde samočinně zbavuje vzduch vody a hrubých nečistot, pro:

Teplota [°C]

Tlak [MPa]

120

2, 5


Po dohodě s výrobcem ji lze použít i pro jiná neagresivní média.

Materiál
odkapnice  - ocel

Zkoušení
Zkoušení podle ČSN 13 3060.

Montáž
Odkapnici lze montovat pouze do vodorovného potrubí s odkalovacím kohoutem ve spodní části.

Připojení
Pomoci nepájeného šroubení.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku: - jmenovitý tlak (PN)
- provozní médium
- skutečná max. provozní teplota média [°C]
- skutečný max. provozní přetlak [MPa]

KL AVL 313.000.00
05/1999