K 1179

VENTIL HASÍCÍ PAKOVÝ ČEPOVÝ

PN 150


Připojovací a stavební rozměry

d

D

W

L

L1

V

V1

kg

G 3/4

M 18 x 1

W 30,3

43

46

88

42

1,8

 

Použití
Pro stabilní hasící zařízení na CO2, pro:

Teplota [°C]

Tlak [MPa]

-30 až +60

15


Po dohodě s výrobcem jej lze použít i pro jiná neagresivní média.

Technický popis
Hasící ventil je uzavírací armatura, ovládaná hřídelkou pro připojení pák. Vstup média do ventilu je otvorem v připojovacím čepu. Při otáčení páky o 90° se tlakem média uvolní kuželka a médium protéká ventilem do výstupního prostoru. Vstupní prostor ventilu je jištěn pojistnou membránou, která při nadměrném stoupnutí tlaku ve vstupním prostoru praskne a zamezí tak roztržení láhve s médiem.

Materiál

 

těleso

mosaz

hřídel

konstrukční ocel 12010,

 

povrchová úprava - tvrdochrom

čočka

ocel 11425

těsnění vložky

silonové


Zkoušení
Ventil je zkoušen pode ČSN 13 3060.

Ovládání
Pomocí pák.

Montáž 
Montáž ventilu na tlakovou nádobu je nutno provádět dotahováním závitu na obě plochy vytvořené na tělese ventilu. Dojde-li při provozu k netěsnosti ventilu v sedle, odejme se horní kryt ventilu, povolí se horní boční zajišťovací šroub
a otáčením doprava se přitáhne vnitřní šroub ložiska. Tím se dotáhne kuželka do sedla a ventil těsní. Šroub ložiska je nutno znovu zajistit bočním zajišťovacím šroubem.

Připojení
Na vstupní straně čepem s kuželovým závitem W 30,3, na výstupní straně čepem se závitem G 3/4".

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku: - jmenovitý tlak (PN)
- provozní médium
- skutečnä max. provozní teplota média [°C]
- skutečný max. provozní přetlak [MPa]

KL AVL 311.004.02
05/1999