K 1180
VENTIL HASÍCI ODPALOVACÍ ČEPOVÝ

PN 150

Připojovací a stavební rozměry

d

D

W

L

L1

V

V1

kg

G 3/4

M 18 x 1

W 30,3

43

46

88

42

1,7


Použití
Pro stabilní hasící zařízení na CO2, pro:

Teplota [°C]

Tlak [MPa]

-30 až +60

15


Po dohodě s výrobcem jej lze použít i pro jiná neagresivní média.

Technický popis
Hasící ventil je uzavírací armatura, jejíž otevírání se provádí pomocí páky nebo elektricky ovládaného patníku. Vstup média do ventilu je otvorem v připojovacím čepu. Při otáčení páky o 90° se tlakem média uvolní kuželka a médium protéká ventilem do výstupního prostoru. Při elektrickém odpálení patníku zůstávají páky v klidu. Tlak spalin působí na jehlu a dojde k prorazení membrány. Médium prochází otvorem v membráně a otvory ve vřetenu do výstupního prostoru. Vstupní prostor ventilu je jištěn pojistnou clonkou, která při nadměrném tlaku v láhvi praskne a zamezí tak roztržení láhve s médiem.

Materiál

 

těleso, membrána

mosaz

hřídel

konstrukční ocel 12010,

 

povrchová úprava - tvrdochrom

čočka

ocel 11425

těsní

silonové


Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060.

Ovládání
Pomocí pák nebo elektricky ovládaných patníků.

Montáž
Montáž ventilu na tlakovou nádobu je nutno provádět dotahováním závitu na obě plochy vytvořené na tělese ventilu. Dojde-li při provozu k netěsnosti ventilu v sedle, odejme se horní kryt ventilu, povolí se horní boční zajišťovací šroub
a otáčením doprava se přitáhne vnitřní šroub ložiska. Tím se dotáhne kuželka do sedla a ventil těsní. Šroub ložiska je nutno znovu zajistit bočním zajišťovacím šroubem. Dojde-li k destrukci pojistné clonky, je nutno ji vyměnit. Při výměně je třeba dodržet stejnou sílu clonky.

Připojení
Na vstupní straně čepem s kuželovým závitem W 30,3, na výstupní straně čepem se závitem G 3/4".

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
- jmenovitý tlak (PN)
- provozní médium
- skutečná max. provozní teplota média [°C]
- max. provozní přetlak [MPa]