AR 23736
KOHOUT PRO ROZVOD VZDUCHU
PN 6

Připojovací a stavební rozměry

G

L

L1

V

V1

d

d1

S

kg

G 3/4

84

104

95

114

6 5

11,5

36

0,65

G 3/4

84

104

95

114

9,5

14,5

36

0,65

G 3/4

84

104

95

114

12,0

17,5

36

0,65


Použití
Pro rozvod vzduchu pro:

Teplota [°C]

Tlak [MPa]

60

0,6


Technický popis
Těleso je odlitek. Vstup je ve směru osy kužele, výstup svírá s osou úhel l 45°. Kužel je do tělesa přitlačován pružinou.

 

Materiál

 

těleso, klíč, křídlatá matice

temperovaná litina

kužel, výpustka

mosaz

pružina

konstrukční ocel ušlechtilá


Zkoušení
Při zkoušení, objednávání a dodávání je nutno se řídit podle ČSN 13 3060.

Ovládání
Kohoutovým klíčem.

Montáž
Kohout lze montovat do potrubí v libovolné poloze.

Připojení
Nátrubkem s trubkovým závitem válcovým dle ČSN 01 4033. Připojovací a stavební rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
- jmenovitý tlak (PN)
- připojení
- provozní médium
- skutečná max. provozní tepla média [°C]
- skutečný max. provozní přetlak [MPa]

KL AVL 311.002.00
05/1999