ARMATÚRY BEZPEČNOSTNÉ

 

Ev. číslo

Názov

Č. kat. listu

Str.

P 10 2287 616

VENTIL POISTNÝ NÍZKOZDVIŽNÝ PRUŽINOVÝ ČAPOVÝ

PN 16

305.001.00

1

P 11 2287 616

VENTIL POISTNÝ NÍZKOZDVIŽNÝ PRUŽINOVÝ ČAPOVÝ PLYNOTESNÝ

P 10 2237 616

VENTIL POISTNÝ NÍZKOZDVIŽNÝ PRUŽINOVÝ NÁTRUBKOVÝ

PN 16

305.001.01

2

P 10 3287 616

VENTIL POISTNÝ NORMÁLNY PRUŽINOVÝ ČAPOVÝ

PN 16

305.001.02

3

P 11 3287 616

VENTIL POISTNÝ NORMÁLNY PRUŽINOVÝ ČAPOVÝ PLYNOTESNÝ

P 10 3237 616

VENTIL POISTNÝ NORMÁLNY PRUŽINOVÝ NÁTRUBKOVÝ

PN 16

305.001.03

4

P 10 287 616

VENTIL POISTNÝ NÍZKOZDVIŽNÝ PRUŽINOVÝ ČAPOVÝ

PN 16

305.002.00

5

P 11 287 616

VENTIL POISTNÝ NÍZKOZDVIŽNÝ PRUŽINOVÝ ČAPOVÝ PLYNOTESNÝ

P 10 237 616

VENTIL POISTNÝ NÍZKOZDVIŽNÝ PRUŽINOVÝ NÁTRUBKOVÝ

PN 16

305.002.01

6

P 10 287 016

VENTIL POISTNÝ NÍZKOZDVIŽNÝ PRUŽINOVÝ ČAPOVÝ

PN 16

305.003.00

7

P 11 287 016

VENTIL POISTNÝ NÍZKOZDVIŽNÝ PRUŽINOVÝ ČAPOVÝ PLYNOTESNÝ

P 10 287 4100

VENTIL POISTNÝ NÍZKOZDVIŽNÝ PRUŽINOVÝ ČAPOVÝ

PN 100

305.004.00

8

P 11 287 4100

VENTIL POISTNÝ NÍZKOZDVIŽNÝ PRUŽINOVÝ ČAPOVÝ PLYNOTESNÝ

P 10 287 0100

VENTIL POISTNÝ NÍZKOZDVIŽNÝ PRUŽINOVÝ ČAPOVÝ

PN 100

305.005.00

9

P 11 287 0100

VENTIL POISTNÝ NÍZKOZDVIŽNÝ PRUŽINOVÝ ČAPOVÝ PLYNOTESNÝ

P 10 287 4250

VENTIL POISTNÝ NÍZKOZDVIŽNÝ PRUŽINOVÝ ČAPOVÝ

PN 250

305.006.00

10

P 11 287 4250

VENTIL POISTNÝ NÍZKOZDVIŽNÝ PRUŽINOVÝ ČAPOVÝ PLYNOTESNÝ

P 10 287 0250

VENTIL POISTNÝ NÍZKOZDVIŽNÝ PRUŽINOVÝ ČAPOVÝ

250

305.007.00

11

P 11 287 0250

VENTIL POISTNÝ NÍZKOZDVIŽNÝ PRUZINOVÝ ČAPOVÝ PLYNOTESNÝ

P 10 647 016

VENTIL POISTNÝ NÍZKOZDVIŽNÝ PRUŽINOVÝ ČAPOVÝ

PN 16

305.8.00

12

 

PRÍPOJKA K POISTNÝM VENTILOM - VSTUP

PN 16

305.001.04

13

 

PRÍPOJKA K POISTNÝM VENTILOM - VÝSTUP

PN 16

305.001.05

14